Als werkgever of verwijzer op zoek naar....

…een coach die net een laagje dieper gaat om de werknemer optimaal te begeleiden in de richting die hij of zij zichzelf toewenst. 

Werk maken van ontwikkeling en inzetbaarheid

Als werkgever bied je je werknemers de gelegenheid om na ziekte, ingrijpende gebeurtenissen, tegenslag in werk of persoonlijk leven de draad weer op te pakken. Je merkt dat dit niet vanzelf gaat; iemand is sneller uit evenwicht, is kwetsbaarder als voorheen, heeft nog niet de energie en drive zoals je gewend bent en vind het lastig om hier mee om te gaan. Een steun in de rug zou welkom zijn. 

Als beeldend coach werk ik vanuit de psychosynthese. Een humanistische psychologie die ook aandacht schenkt en een beroep doet op positieve eigenschappen van mensen; hun creativiteit, gezonde kwaliteiten, eigen wil en hun diepere bewustzijn.

Ik heb aandacht voor de mogelijkheden tot zelfsturing en persoonlijke groei alsook voor de ervaren belemmeringen en obstakels. Ik heb een groot vertrouwen in de veerkracht of ‘resilience’ van mensen en help hen graag om het stuur weer in eigen hand te nemen. Iemand krijgt een ander zicht op zijn situatie door niet alleen woorden te gebruiken maar er beelden bij te maken. Dit brengt iemand snel tot inzichten die helpen om stappen te gaan zetten richting herstel en een nieuwe balans. De verkregen inzichten worden gezamenlijk omgezet in hele praktische aanwijzingen voor toepassing in het dagelijks leven thuis en/of op het werk. 

Mocht er sprake zijn van dieperliggende problematiek dan wordt dit uiteraard besproken en vind doorverwijzing plaats.

Ervaring leert dat vier tot vijf sessies volstaan om een hernieuwde ontwikkeling in gang te zetten.

Terugkoppeling naar de verwijzer en/of werkgever vindt in overleg plaats.